loading
載入中...
鋁箔包工廠
產品示意 類別 產品項目

鋁箔包牛奶類

7種

鋁箔包豆奶類

5種

鋁箔包飲料類

1種

保特瓶飲料類

6種

保特瓶裝代工

3種

冷藏豆奶類

6種

冷藏牛奶類

9種

奶粉工廠
產品示意 類別 產品項目

嬰兒奶粉類
(含米精)

4種

乳製品奶粉類
(含成人奶粉)

20種

健康穀粉類

15種

醱酵乳廠
產品示意 類別 產品項目

稀釋醱酵乳類

6種

優格類

2種

優酪乳類

11種